Stop Kicking Door system

Artikelnummer: 5036512

Producteenheid: per stuk395,00 excl. BTW

477,95 incl. BTW

Als paarden continu tegen de wand slaan kunnen ze zichzelf ernstig bezeren. Dit gedrag kan veel verschillende oorzaken hebben. Het kan duiden op een probleem, maar het kan ook gewoonweg aangeleerd zijn. Om langdurige, pijnlijke blessures te voorkomen zal dit gedrag verandert moeten worden. Door steeds als het paard tegen de wand slaat er iets tegen hem zeggen of hem af te leiden wordt juist het gedrag bekrachtigd. Negeren dan maar? Als het paard zichzelf bezeert is dat ook geen optie.

In zo’n geval kan het Stop Kick systeem een uitkomst bieden*. Iedere keer als een paard met zijn hoeven tegen de deur of wand aanslaat wordt er een sensor geactiveerd. Direct wordt er dan een waterstraaltje naar het paard gespoten. Daarmee wordt het paard, elke keer als hij slaat, verrast met een waterstraaltje op zijn lichaam. Het verband tussen het schoppen en de waterstraal wordt al snel gelegd. Op deze manier kun je zonder menselijk ingrijpen op een vriendelijke manier een eind maken aan ongewenst gedrag en breng je de rust terug op stal. Blessures worden voorkomen en je voorkomt kopieergedrag bij eventuele andere paarden op stal.

Het Stop Kick Door system, wordt op de deur bevestigd. Deze heeft één ingebouwde sensor en is vooral geschikt voor paarden die zichzelf aangeleerd hebben tegen de deur te schoppen.

Het Total stal systeem is de uitgebreide versie voor paarden die tegen één of meerdere wanden slaan. Hierbij worden twee sensoren op twee verschillende wanden in de stal geplaatst. De unit die de straal afgeeft kan aan een (spijlen)wand bevestigd worden.

*De Stopkick is een hulpmiddel om aangeleerd gedrag af te leren. Ken je paard en gebruik dit product uitsluitend om stereotiep gedrag dat tot zelfverwonding leidt te doorbreken. Wij adviseren om voor gebruik van dit product een erkende paardendierenarts in te schakelen om je er van te verzekeren dat er geen lichamelijke oorzaak ten grondslag ligt aan het probleem.

uitleg-stop-kicking-2016